โปรแกรมขายหน้าร้าน POS ธุรกิจความงาม สปา ฟิตเนส ระบบ CRM

ทีมงานของเรามีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองกับกระแสของโลกปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยยึดหลักการทำงานอย่างมืออาชีพภายใต้คุณธรรมจรรยาบรรณ ความถูกต้องและมีสัมมาทิฐิ

ผู้นำด้านการให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service)

เราคือ ผู้นำที่ให้บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ทางด้านซอฟต์แวร์ทั้ง Web Application, Mobile Application ตลอดจน ฮาร์ดแวร์และเน็ตเวิร์ก รวมถึงการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจคลินิกความงาม สุขภาพ เช่น ธุรกิจฟิตเนส ธุรกิจสปา และธุรกิจอื่น

“เรื่องระบบจัดการร้านค้าแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ระบบ POS,ระบบ CRM, Web Application Platform, เว็บไซต์, โปรแกรม CRM, Online Marketing ไว้ใจเรา”

ทำไมต้องเลือกเรา VGENZ

  1. เพราะเราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปเปี่ยมไปด้วยความสามารถ ความรู้ ความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาซอฟแวร์
  2. เพราะพวกเรารักในงานที่ทำ พวกเราพร้อมที่จะทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ
  3. เพราะพวกเรามีบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การทำงาน มีความรู้ความเข้าใจในหลายสาขา มีประสบการณ์การให้บริการองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 10 ปี และกว่า 100 องค์กร
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ

โมบาย แอพพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม

ภาพรวมของโปรแกรมตรวจรับคอนโด หรือ อสังหาริมทรัพย์

ระบบฮาร์แวร์และระบบเน็ตเวิร์ค

  • Fiber Optic
  • LAN, WIFI Networking
  • CCTV
  • IT Consult
โครงการสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

โครงการสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

  • Consult And Turnkey Project
  • ระบบรับเรื่องร้องเรียนติชม
  • ระบบบัญชีและการเงิน

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ

VGENZ Activity

Recent Post