โปรแกรมขายเคลื่อนที่ POS Van Sales

หน่วยรถ Van Sales หรือ โปรแกรมขายเคลื่อนที่ Van Sales คือ โปรแกรม POS แบบ Cloud Computing ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณง่ายขึ้น

โปรแกรมหน่วยรถ van sales เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับการทำงานในหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับใช้ในการเปิดบิลขายนอกสถานที่ เช่น การขายส่งตามร้านค้าต่าง ๆ , การขายหน้างานที่มีการบันทึกบิลขายด้วย Mobile Tablet หรือการขาย ณ จุดที่มีการเปิดบูธตามสถานที่ต่าง ๆ  นอกจากนั้นยังเหมาะกับร้านค้าขายปลีกทั่วไปที่ต้องการบันทึกบิลขายผ่าน Mobile Tablet ทำให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

        โปรแกรมหน่วยรถ van sales เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับธุรกิจขายด้วยหน่วยรถ ที่มีพนักงานขายดูแลการขายประจำหน่วยรถ หลายๆ จุด สามารถบันทึกการขายและแสดงรายงานยอดขายต่างๆ อัตโนมัติ

        โดยทั่วไป แล้วโปรแกรมหน่วยรถ จะทำงานในรูปแบบบน Internet 100 % ทำให้เกิดข้อจำกัดหรือจุดอ่อน ในกรณีที่อยู่ในจุดอับสัญญาณ Internet หรือ Internet ช้า ก็จะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถออกบิลได้อย่างทันท่วงที

        แต่การทำงานของโปรแกรมหน่วยรถบางราย จะเป็นลักษณะ Local มีข้อดีคือสามารถทำงานได้รวดเร็ว และสามารถขายสินค้าได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องต่อ Internet ตลอดเวลา เหมือน รูปแบบ Web Application แต่จะมีข้อจำกัดในการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ ที่ต้องอาศัยการ import export ซึ่งไม่สะดวก ในกรณีที่มีหลายๆ สาขา และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้

         โปรแกรมหน่วยรถ เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นใหม่ ซึ่งใช้พื้นฐานผสมผสานกันระหว่าง Local กับ Cloud Computing โดยขณะที่ทำการขายสินค้านั้น จะทำงานแบบ Local ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลโดย Client Server ซึ่งมีความปลอดภัยสูงกว่า เมื่อเทียบกับ File Base แต่การส่งข้อมูลไปมาระหว่างสำนักงานใหญ่กับส่วนของสาขานั้น โปรแกรม จะทำงานโดยใช้ function การส่งข้อมูลแบบ Cloud Computing เพียงคุณคลิ๊กไม่กี่คลิ๊ก ก็สามารถส่งข้อมูลขึ้นและประมวลผลรายงานผ่านเว็บได้ทันที

ระบบ POS Vansale

          ด้วยการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม เป็นแบบ Cloud Computing ทำให้การทำงานต่างๆ สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง โดยเฉพาะกรณีที่มีหลายสาขาหรือมีร้านค้าเป็นจำนวนมาก เพราะว่า

          สามารถกำหนดเพิ่มข้อมูลสินค้า , ราคา , โปรโมชั่น บน Cloud แล้ว Sync ข้อมูลลงทุกสาขาได้พร้อมกัน ด้วยวิธีการนี้ สาขาไม่สามารถแก้ไขราคาสินค้า หรือเพิ่มสินค้าเองได้ ทำให้ข้อมูลในทุกๆสาขา ถูกกำหนดจากส่วนกลางเท่านั้น และการส่งรายงานยอดขายมายังส่วนกลางจึงมีความถูกต้อง และรวดเร็ว สามารถ Consolidate ยอดขายรวมทุกสาขาได้ทันที

         โปรแกรมหน่วยรถ โดยทั่วไปเวลาต้องการส่งข้อมูลมายังสำนักงานใหญ่ จำเป็นต้อง Export-Import File ซึ่งมีโอกาสผิดพลาด และเสียเวลาในการตรวจสอบความถูกต้อง

        แต่สำหรับ โปรแกรมหน่วยรถ การรับข้อมูลจากสำนักงานใหญ่ ใช้การกด Sync เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเลือก File ใด ๆ จึงสะดวกรวดเร็วมาก

        ส่วนการส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่นั้น เพียงกด Upload ครั้งเดียว ข้อมูลก็ถูกส่งขึ้นสู่ Server ในระบบ Cloud ทันที ซึ่งสามารถเรียกดูยอดขายได้ตลอดเวลา

ข้อดีของโปรแกรมหน่วยรถ Van Sales หรือ โปรแกรมขายเคลื่อนที่ Van Sales

          ขณะที่ทำการขาย โปรแกรมไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ internet ตลอดเวลา แต่สามารถส่งข้อมูลแบบผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันทีในเวลาที่ต้องการ ในกรณีที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ก็สามารถส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาเช่นกัน โดยจะเป็นการทำงานแบบ Online Real Time

          สำหรับ Function การส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ทแบบ Cloud Computing นี้ นอกจากจะใช้ส่งข้อมูลยอดขายมายังสำนักงานใหญ่แล้ว ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลที่สำคัญ ที่ถูกกำหนดจากสำนักงานใหญ่มายังสาขาได้โดยตรงอีกด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า, การเพิ่มฐานข้อมูลสินค้าใหม่, การเพิ่มโปรโมชั่น หรือแม้กระทั่งการ Update รายชื่อลูกค้า ในกรณีที่มีการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ เพื่อรับส่วนลดหรือราคาพิเศษ เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ จะช่วยประหยัดเวลาในการ Update ฐานข้อมูลในแต่ละสาขา และแก้ปัญหา การเพิ่มฐานข้อมูลที่อาจจะมีการพิมพ์ผิด ทำให้ฐานข้อมูลแต่ละสาขาไม่ตรงกัน ซึ่งจะมีผลในการประมวลผลยอดขายรวมในทุกๆสาขา รวมถึงช่วยป้องกันในเรื่องของการแก้ไขข้อมูลที่สาขา เช่น การแก้ไขในเรื่องของราคาและส่วนลด โดยที่สำนักงานใหญ่ไม่ทราบ เป็นต้น

Feature ระบบ POS Van Sales

 • รองรับการทำงานในรูปแบบผสมผสานระหว่าง แบบ Local และ Cloud Computing
 • สามารถขายสินค้าได้ตามปกติ โดยไม่จำเป็นต้องต่อ Internet
 • ใช้งานง่าย เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้งานง่าย (Simple and Smart)
 • เชื่อมต่อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Reader) และเครื่องพิมพ์สลิป (Receipt Slip)
 • รองรับการขายผ่าน Mobile Device ได้
 • สามารถส่งข้อมูลในแต่ละสาขาเข้าสำนักงานใหญ่ และเรียกรายงานภาพรวมของทั้งบริษัทได้อย่างง่ายดาย
 • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ ออฟไลน์ (Offline) ในเวลาเดียวกัน
 • รองรับการเชื่อมต่อระบบสมาชิก (* Option)
 • สามารถเชื่อมต่อระบบบัญชีได้ (* Option)
 • รองรับการกำหนดราคาสินค้าทั้งแบบราคาปกติ และราคาสมาชิก
 • รายงานตรวจสอบการขาย
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามหน่วยรถ
 • รายงานยอดขายประจำวันแยกตามกลุ่มสินค้า
 • รายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า รองรับการเช็คสต็อกเข้าและออกแบบ real time
 • รายงานจัดอันดับสินค้าที่มียอดขายสูงสุด
 • โปรแกรมบนระบบ Cloud สามารถ Export รายงานเป็นรูปแบบ Excel File ได้