พื้นฐานของการบริหาร CRM ด้วยการซื้อต่อเนื่อง/ต่อยอด

ระบบ CRM ไม่ใช่การทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม!

การซื้อต่อเนื่อง หรือการซื้อต่อยอด เป็นพื้นฐานของการบริหาร CRM เนื่องจากถ้าองค์การสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์การไปในระยะยาวได้ จะช่วยลดต้นทุนที่เกิดจากการลดการทำงานให้เหลือน้อยครั้ง องค์การไม่ต้องเริ่มกระบวนการทำงานใหม่บ่อยๆ หากลูกค้าเข้าๆ ออกๆ จะทำให้เสียต้นทุนและไม่เกิดโอกาสในการทำกำไร ซึ่งโอกาสในการทำกำไรนั้นส่วนหนึ่งมาจากการทำ Cross Selling และ Up Selling Continue reading “พื้นฐานของการบริหาร CRM ด้วยการซื้อต่อเนื่อง/ต่อยอด”

ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก

ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก

เพื่อขยายความเป็นผู้นำทางด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management – CRM) ทั่วเอเชีย และแปซิฟิก ควรมีกลยุทธ์ใหม่เพื่อช่วยให้องค์กรในทวีปเอเชียและแปซิฟิกสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรที่ มุ่งสู่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยการปรับปรุงให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ความจงรักภักดี และการดึงดูดลูกค้า Continue reading “ขยายความเป็นผู้นำด้าน CRM ในเอเชีย-แปซิฟิก”

ใช้ CRM ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ใช้ CRM ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การทำ CRM หรือ การใช้งานระบบ CRM เป็นแนวทางที่สามารถกำหนด บ่งบอก ดึงดูด รวมถึงรักษาฐานลูกค้าได้อย่างดีที่สุด สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือ “ลูกค้าต้องถูกเสมอ” หลายๆองค์กรที่นำระบบ CRM แนวคิด CRM หรือ โปรแกรม CRM มาใช้นั้นจะเห็นได้ว่าสามารถเพิ่มรายได้ และผลกำไรอย่างเห็นได้ชัด และยังทำให้องค์กรบริษัทต่างๆ สามารถขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) Continue reading “ใช้ CRM ขยายขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน”

การยกระดับ และสร้างรายได้จากการทำ CRM

การยกระดับ และสร้างรายได้จากการทำ CRM

ธุรกิจใดที่ไม่มีการจัด แบ่งประเภทลูกค้า ว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มสามารถสร้างรายได้ จำนวนเท่าใด ก็เท่ากับว่ากำลังทำธุรกิจโดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร เพราะการที่ไม่รู้ว่าลูกค้าของตนเองมีกี่กลุ่ม และรายได้หลัก รายได้รอง หรือปัญหามาจากลูกค้ากลุ่มใดบ้าง ก็ย่อมไม่มีกลยุทธ์สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม และไร้ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างชัดเจน Continue reading “การยกระดับ และสร้างรายได้จากการทำ CRM”

การสร้างฐานข้อมูล และใช้ระบบ CRM เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

การสร้างฐานข้อมูล และใช้ระบบ CRM เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

CRM ความได้เปรียบในการแข่งขัน การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer relationship management) การตลาดมีหลายๆธุรกิจเผยเคล็ดลับว่า ได้นำเอากลยุทธ์ CRM โปรแกรม CRM ระบบ CRM มาเป็นเครื่องมือในการสร้าง “ความได้เปรียบทางการแข่งขัน” เพื่อสร้างฐานลูกค้า ที่มีมูลค่าเหนือคู่แข่ง Continue reading “การสร้างฐานข้อมูล และใช้ระบบ CRM เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน”

Database เป็นหัวใจหลักของการทำ CRM ในโลกอินเตอร์เน็ต

การตลาดออนไลน์

การทำ CRM เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจอันหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อที่สร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัทในระยะยาว โดยมุ่งศึกษาถึงความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องและนำมาซึ่งผลกำไรในระยะยาว Continue reading “Database เป็นหัวใจหลักของการทำ CRM ในโลกอินเตอร์เน็ต”

ระบบ CRM ไม่ใช่การทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม!

ระบบ CRM ไม่ใช่การทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม!

ก่อนอื่น คุณต้องเข้าใจก่อนว่า “ลูกค้าไม่ใช่ทุกรายที่ต้องการมีความสัมพันธ์ หรือความสนิทสนมกับเรา” และ “ลูกค้าทุกรายมีความสำคัญต่อเราไม่เท่ากัน มีทั้งรายใหญ่ กลาง เล็ก มีที่ชอบเราหรือจำใจซื้อเรา เพราะไม่มีทางเลือกอื่น” Continue reading “ระบบ CRM ไม่ใช่การทำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม!”

ความเป็นมาของระบบ CRM

ความเป็นมาของ CRM

การตลาดวิวัฒนาการและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ตั้งแต่การตลาดธุรกรรม (Transaction Marketing) ไปสู่การตลาดความสัมพันธ์ (Relationship Marketing) และที่เป็นพื้นฐานของ CRM ในที่สุด Continue reading “ความเป็นมาของระบบ CRM”

องค์กรของคุณคิดอย่าง CRM แล้วรึยัง

คอนเซปการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM Concept) และ Customer Life Time Value

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า หรือระบบ CRM นั่นก็คือการสร้างความภักดี (Loyalty) ของลูกค้าแบบยั่งยืนต่อสินค้าและบริการของเรา เพราะเราทราบกันดีว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่หนึ่งรายนั้นสูงกว่าการรักษาฐานลูกค้าเดิมหลายเท่า ด้วยความจงรักภักดีที่ยั่งยืน ธุรกิจจะสามารถ Continue reading “องค์กรของคุณคิดอย่าง CRM แล้วรึยัง”

สายสัมพันธ์ของระบบ CRM SEO Social Network เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

สายสัมพันธ์ของระบบ CRM SEO Social Network เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

สายสัมพันธ์ ในวงการธุรกิจบน Internet และผู้ทำ Website จะสามารถแบ่งได้เป็น 3 ทาง ได้แก่ สายสัมพันธ์กับ Search Engine (SEO : Search Engine Optimize), สายสัมพันธ์กับคนร่วมวงการ (Social Network),  สายสัมพันธ์กับผู้เข้าชมเว็บหรือลูกค้า (Customer relationship management หรือ ระบบ CRM) โดยแต่ละสายสัมพันธื ก็จะแตกต่างกันออกไป ดังนี้ Continue reading “สายสัมพันธ์ของระบบ CRM SEO Social Network เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย”