โครงการพัฒนาระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money System)

โครงการพัฒนาระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money System)โดยพัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันเปิดโปรเจค (Kick-off Project) ชื่อ “โครงการพัฒนาระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money System)” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาต่อยอดระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

Continue reading “โครงการพัฒนาระบบบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money System)”